Panel użytkownika

Nazwa użytkownika:

Hasło:Szkolenia są dostosowane do potrzeb danego podmiotu i obejmują problematykę związaną z:

1. Podejmowaniem decyzji i optymalizacją systemów logistycznych w przedsiębiorstwie (np. podejmowanie wielokryterialnych decyzji w obszarze zarządzania zapasami, magazynowania, transportu czy też lokalizacji z użyciem arkusza kalkulacyjnego, baz danych i programów informatycznych)

2. Znaczeniem wsparcia systemów informatycznych w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa

3. Informatycznymi systemami transportu

4. Nowymi trendami w logistyce

Ponadto oferujemy też szkolenia z zakresu:

1. Arkuszy kalkulacyjnych i baz danych

2. Obsługi aplikacji informatycznych w obszarze zarządzania przepływami logistycznymi (systemy klasy ERP, kolektory danych, czytniki itp.)

3. Projektowania powierzchni magazynowej i efektywnego zarządzania zapsami

4. Optymalizacji transportu

 

K O N T A K T