Panel użytkownika

Nazwa użytkownika:

Hasło:Wdrożenia (jak i zakres szkoleń) dostosowane są do potrzeb danego podmiotu i obejmują problematykę związaną z:

1. Podejmowaniem decyzji i optymalizacją systemów logistycznych w przedsiębiorstwie (np. podejmowanie wielokryterialnych decyzji w obszarze zarządzania zapasami, magazynowaniu, transporcie czy też lokalizacji z użyciem arkusza kalkulacyjnego, baz danych i programów informatycznych/branżowych)

2. Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem klasy ERP (w tym jego zasobami)

3. Informatycznymi systemami transportu

4. Nowymi trendami w logistyce

Ponadto oferujemy szkolenia z zakresu:

1. Arkuszy kalkulacyjnych i baz danych

2. Obsługi aplikacji informatycznych w obszarze zarządzania przepływami logistycznymi (doradztwie i wdrażaniu systemów klasy ERP, kolektorów danych, czytników, drukarek etykiet i kodów kreskowych, itp.)

3. Projektowania powierzchni magazynowej i efektywnego zarządzania zapsami - dobór systemów składowania, ich identyfikajci, informatyzacji, lokalizacji itd.

4. Optymalizacji transportu - doboru oprogramowania, sposobów optymalizacji, rozwiązań telematycznych i połączeń z pozostałymi obszarami przedsiębiorstwa

 

K O N T A K T