Menu
Panel użytkownika

Nazwa użytkownika:

Hasło:Misją Naszego Koła jest uzupełnianie wiedzy oraz pozyskiwanie kompetencji wykraczających poza podstawę programową w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych, metod matematycznych (tworzenie algorytmów, analiz z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych czy oprogramowania branżowego, jak również do całościowego zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP).  Znajomość najnowszych rozwiązań z obszaru technologii magazynowych oraz transportowych, informatycznych czy związanych z automatyzacją procesów zwiększają szanse na osiąganie wysokich rezultatów podczas konkursów i olimpiad, jak również pozyskiwaniu stypeniów państwowych i komercyjnych - w czym wspieramy naszych Członków. Ponadto pomagamy w organizacji imprez szkolnych, targów zawodowych i dni otwartych naszej Szkoły. Współpraca Koła z otoczeniem biznesowym i uczelniami wyższymi stanowi wartość dodaną w przyszłym zatrudnieniu, kształceniu i pozyskiwaniu komptenecji zawodowych.