Menu
Panel użytkownika

Nazwa użytkownika:

Hasło:                                                Jakub W. Jaroszyński

Nauczyciel w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach (przewodniczący Zespołu Przedmiotów Logistyczno - Spedycyjnych w latach 2019-2022 i zastępca przewodniczącego od roku 2022, od 2023 opiekun Koła Logistyki LogiLudki, a od 2024 koordynator współpracy z Politechniką Częstochowską) i Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach (przewodniczący Komisji Przedmiotów Informatycznych i Zawodowych w latach 2020-2022). Opiniodawca w procedurze odwoławczej Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w zakresie egzaminów: SPL.01, SPL.04. Autor i współautor projektów pracowni logistycznych (ogólnych, optymalizacji procesów magazynowych i symulacji procesów transportowych). Wykładowca Akademii WSB (wcześniej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) w latach 2010-2022. Pracownik Instytutu Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego w Zakładzie Transportu (wcześniej Zakładzie Zarządzania Logistycznego) w Politechnice Częstochowskiej w latach 2012-2017.  W latach 2008-2012 pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w latach 2009-2011 pracownik Zakładu Logistyki w Instytucie Przyrodniczo – Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Nauczyciel TEB Edukacja w Częstochowie w latach 2018-2019 (kwalifikacyjny kurs zawodowy z funduszu UE). Współpracuje również z innymi szkołami wyższymi w których prowadzi szkolenia i zajęcia w ramach studiów podyplomowych. W wymiarze międzynarodowym współpracował z Odeską Politechniką Państwową na Ukrainie. Członek Humanitarian Logistics Association oraz Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Wykładowca takich przedmiotów jak: benchmarking w logistyce, controlling logistyczny, ekonomika transportu, informatyczne systemy transportu, infrastruktura logistyczna, innowacje w przemyśle, logistyka, logistyka dystrybucji, logistyka miejska, logistyka zaopatrzenia, logistyka zwrotna, projektowanie systemów i procesów logistycznych, towaroznawstwo, zarządzanie innowacjami technologicznymi, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie procesami, prowadzi również zajęcia jako trener biznesu. W szkołach średnich autor programów nauczania i nauczyciel takich przedmiotów jak: pracownia magazynowa, organizowanie prac magazynowych, pracownia organizacji spedycji, zarządzanie zapasami i magazynem, ekonomika i statystyka w logistyce, wspomaganie obsługi kontrahentów. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie logistyki w akcjach humanitarnych, zarządzania kryzysowego (logistyka w bezpieczeństwie), logistyki wojskowej, logistyki miejskiej (w obszarze transportu towarów i rozwiązań telematycznych tam aplikowanych) oraz logistyki w biznesie. Jest autorem i współautorem licznych artykułów krajowych i zagranicznych, współautorem ćwiczeń cieszących się dużą popularnością zarówno w środowisku akademickim jak i praktyków pt., „Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie. Przykłady i zadania” oraz autorem rozdziałów w kilku pracach zwartych. Współpracuje również z podmiotami gospodarczymi w zakresie zarządzania zapasami i powierzchnią magazynową, optymalizacji transportu czy też wsparciem informatycznym procesów logistycznych i zarządczych (w tym współpraca z Comarch SA w zakresie wykorzystania oprogramowania do zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem). Od 2023 roku współpracuje z Fundacjami: Inter Cars oraz Szkoła z Klasą w zakresie programu Akacelerator (stypendia) i Akcelerator Pro (granty).